Det bidrager i til

Vi udvikler børn til ansvarlighed og lederskab.

Et bidrag til Jeres virksomheds CSR.
I støtter spejderarbejdet direkte ved at vælge Houens Odde til Jeres aktiviteter og møder. Houens Odde er ejet af KFUM-Spejderne i Danmark, og al overskud fra erhvervsaktiviteterne på centret går ubeskåret til spejderarbejdet. Målet med spejderarbejde er at udvikle børn og unge til at tage ansvar for dem selv og hinanden.

Gennem velafprøvede principper som ”learning by doing” og ”børn leder børn” opnår spejdere kompetencer og personlig udvikling, som gør dem i stand til at mestre udfordringer i skolen, uddannelsesforløb og arbejdsliv. Centret arbejder desuden for at den internationale dimension i spejderarbejdet får et konkret ansigt, så flest mulige kan opleve verdens mangfoldighed og udvikle forståelse og respekt for andre kulturer. Vi takker for Jeres valg af Houens Odde og sender gerne et takkebrev, som I kan benytte i Jeres CSR-rapport.

Facts:

Houens Odde har haft mere end 14.000 udendørs overnatninger om i 2018. Der var mere end 2000 spejdere på sommerlejr i 2018. Houens Odde er ramme for en lang række lederuddannelser: Ungdomskurser, kurser for stabsmedlemmer, projektleder og personlig udviklingskurser.

Hvert år kommer der spejdere fra flere lande i Europa til Houens Odde og vi har altid 3-4 internationale volontører, som arbejder for centret. Houens Odde ejes af KFUM-Spejderne i Danmark, som har 25.000 medlemmer. Spejdere er gode kammerater, som tager ansvar for sig selv og hinanden, derfor er vores vision: Alle skal have en ven, der er spejder.